دیسک کمرخود را با حرکت نیمه کبری درمان کنید

دیسک کمر عارضه ای دردناک است که گاهی بر روی فعالیت های روزمره تاثیر می گذارد، در این مطلب یک حرکت موثر برای بهبود

ادامه