شوک بزرگ فیفا به “استقلال” !!

استقلال باید بابت پرونده شکایت این بازیکن که مربوط به ۲ سال پیش است رقم ۳۶۴ هزار دلار را پردخت کند. خبرگزاری فوتبال ایران

ادامه