طنز/ تنظیم بازار تخم مرغی

به دنبال افزایش قیمت تخم‌مرغ در ماه‌های گذشته، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که عرضه تخم‌مرغ تنظیم‌بازاری در تهران و شهرستان‌ها آغاز

ادامه