منفی بافی بین کلاغ ها مسری است

مطالعات نشان داده اند که ما انسان ها تنها با نگاه کردن به حالت چهره افراد به طور ناخودآگاه حالت مشابهی به خود می

ادامه

هفت کشف مبهوت کننده علم فیزیک

نور ماده را تا می کند، یکی از کشفیات جدید علم فیزیک می باشد در پی اکتشافات پی در پی و بزرگی که طی

ادامه

کشف قدیمی ترین اجداد شناخته شدۀ انسان

کشف قدیمی ترین اجداد شناخته شدۀ انسان قدیمی ترین اجداد انسان ها، موجودی کوچک است که در اعماق دریاها می زیسته و شبیه به

ادامه

باورهای اشتباه علمی

باورهای اشتباه علمی مجموعه: گزارشهای علمی باورهای اشتباه علمی که شاید شما هم به آن ها اعتقاد دارید گاهی سرعت پیشرفت علم بسیار بیشتر

ادامه